sobota 3. marca 2012

Jak uspět a prožít i v období ekonomické krize.

Položím ti poslednou dobou veľmi populárnu otázku: čo si myslíš, kedy sa stáva najviac leteckých katastrof?
Podľa štúdii najčastejšie havarujú lietadla prí štarte a prí pristávaní. Veľa neskúsených cestujúcich, práve v týchto dvoch fázach letu, boli inštinktívne nervózni. Keď už lietadlo dosiahne bezpečnej výšky, nervozita je preč, je možné si odopnúť bezpečnostné pásy a letušky začínajú nosiť nápoje a jedlo. Ale často táto idylka býva narušená kvôli javu, ktorému sa hovorí turbulencia. Symptómy, ktoré nás sprevádzajú, sú otrasy, trhanie, stres, neistota a strach.Našťastie zvládajú piloti situáciu a dostávajú sa z ťažkostí. Keď letíš lietadlom, si odkázaný na ich zručnosti. Nemáš žiadny vplyv na to, čo sa so strojom deje.


Co uděláš?
Podlehneš panice?
Zachováš zdravý rozum?
Stihneš si zapnout bezpečnostní pásy?
Jediné o čem v této situaci můžeš rozhodovat, jsou tvá reakce a příprava. Můžeš ovlivnit pouze to, jak se budeš chovat v tom měnícím se prostředí.
Finanční zlom, který začal v roce 2008, recese, krize, zvýšení nezaměstnanosti jsou typickými pro období turbulence, do které se dostala světová ekonomika.
Svět se nikdy před tím neřídil tolika vnitřními vazbami a vzájemnými závislostmi. Turbulence v ekonomice vedou k podobným důsledkům, jako ty, které můžeš zažít v letadle. Můžete se cítit popichován a utlačován vnějšími silami, nad nimiž nemáte žádnou kontrolu.
Přímými faktory vedoucími k tomuto jevu jsou, podle mě, globalizace a rozvoj technologie. Globalizace vede ke zvýšení světového toku zboží. Na druhou stranu rozvoj technologie, počítače, sociální sítě (jako např. Facebook) a mobilní telefony, způsobují, že informace se k nám dostávají s neuvěřitelnou rychlosti. Lidé, posedlí konzumním životním stylem, se stále srovnávají s jinými lidmi. Klikají na fotky s falešně usměvavými obličeji na portálu „Facebook“. Jsou zatáhnutí do nekonečné nezdravé konkurence. Nakupují, nakupují, nakupují. Na splátky. Přece nějak bude. A přece je třeba se ukázat před lidmi. Mnoho z nás má problémy s včasnou úhradou svých plateb. Pořad slyšíme o rodinách, které si vzaly vysoké hypoteční úvěry a dnes nemají žádné příjmy ani úspory.
Mnoho spotřebitelů se zaleklo informací z médií, začalo omezovat nákupy a šetřit. Snižují se obraty firem vyrábějících auta a výrobků AGD a RTV.
Ve firmách probíhají restrukturalizace, které vedou k propouštění zaměstnanců. Nezaměstnanost vede k nespokojenosti, frustraci a depresi.

„Panta rhei“ – „Všechno plyne“ jako říkal starověký Hérakleitos.

Tyto slova vedou k reflexi, že jediné, co je v životě stálé, je změna a jediná jistota, je jistota nejistoty. Ale právě změna v nás vzbuzuje nejistotu. Nemáme rádi, když nás někdo vytrhává ze stavu, který známe a ve kterém se cítíme bezpečně.
Bezpečně, což ne vždy znamená šťastně a plnohodnotně.
Zbývá doufat, že ta turbulence brzy skončí.
Naději tvoří několik faktorů, které vám pomohou přečkat těžké období a dokonce se cítit klidně, spokojeně a šťastně a seberealizován.
Tyto faktory jsem nazval DETERMINANTY ÚSPĚCHU.

Určitě mnohokrát, když jste sledovali něčí úspěchy, jste si kladli otázku: „jak to ten člověk udělal?“ Na co jste tehdy pomysleli? Měl štěstí. Nacházel se v pravém čase na pravém místě. Má nějaké vlastností, které jej nějakým způsobem předurčují k vyhrávání. A možná vás napadlo, že pokud on to dokázal, tak to můžete dokázat i vy!
Mají úspěšní lidé nějaké tajné znalosti?
Jsou vyvolení?
A když ano, proč nepatříte mezi ně?
Už osmnáct let pracuji v nejbouřlivějším a emotivním obchodě – v přímém prodeji. V průběhu toho času jsem dosahoval mnoho úspěchů, ale také zažil mnoho porážek. Upadal jsem proto, abych se zvedl a začal další cestu na vrchol. Nevěřím tomu, že je možná realizace cílů bez porážek, na které narazíte po cestě. Nevěřím tomu, že je možné dosáhnout úspěchu bez toho, abyste poznali způsoby, proč něco nefunguje.
Za posledních několik let sledoval jsem inspirativní výsledky prodejců a manažerů prodeje na všech kontinentech. Mluvil jsem se stovkami šťastných a seberealizovaných lidi. Hledal jsem odpovědi na následující otázky:
Díky čemu člověk dosahuje úspěchu?
Co ho motivuje, přináší mu štěstí a dělá z něj dokonalého vůdce?
Odpovědi, které jsem obdržel, jsou průměrem tří oblastí, které úspěšní lidé neustále rozvíjejí, aby úspěšně realizovali jejích cíle a efektivně vedli druhých.
Díky svým schopnostem jsou klidní v době turbulencí, když všichni podléhají panice.

Skusím to vysvětlit.

Prvním a nejdůležitějším determinantem je, podle mě, váš POSTOJ / mozek, tj. proces, který probíhá ve vaší hlavě. Jsou to vaše názory, hodnoty, tužby, životní vize a mise, sebedůvěra, až k schopnosti stanovit si životní cíle.
Bez pochyby se stáváte tím, co si představujete. Biblický Jób řekl:
„Čehož jsem se lekal, stalo se mi, a čehož jsem se obával, přišlo na mne“
Optimismus a očekávání na to nejlepší, přivede příznivé okolnosti.
Každá firma, která chce byt na trhu úspěšná, by si měla stanovit svou vlastní vizi a misi. Měla by definovat svá očekávání. To se týká jak velkých korporací, tak i malých firem. Tento princip, podle mě, platí i ve světě lidí, kteří chtějí žít šťastně, v souladu se svými hodnotami. Mezi lidmi, kteří chtějí realizovat cíle odpovídající jejích povolání.
Pří tvoření vlastní vize si položte následující otázky:
Co pro mě znamená štěstí?
Kde se vidím za rok, pět, deset let?
Co nové se objeví v mém životě?
Kde v budoucnu budu bydlet?
Kam jedu na dovolenou?
Jak vypadá mé okolí?
Mí známí? V jakém prostředí fungují?
Moje práce?

Mise je váš globální cíl, čili odpověď na otázku:
Kam mířím?
Pro dobrou misi jsou charakteristické tři vlastnosti:
První je spojena s omezeným počtem cílů.
Druhá, zdůrazňuje hlavní elementy filozofie života a hodnot, které chcete dodržovat.
Za třetí, stanoví hlavní oblasti, ve kterých chcete fungovat.
Takže jaká je vaše mise? Kam míříte a kdy tam chcete být?
Pokud už máte VLASTNÍ VIZI A MISI a SEZNAM CÍLŮ, měl byste je neustále mít před očima, jako hrdina následující historky.
Robin byl skutečným mistrem lukostřeleckého umění. Jednou ráno pozval svého oblíbeného učně, aby se podíval na ukázku jeho schopností. Učeň už jej viděl snad tisíckrát, ale přesto poslechl svého učitele.
Oba vydali se do lesa nedaleko kláštera. Když došli ke starému dubu, Robin vytáhl květinu, kterou měl schovanou za límcem a umístil jí na jedné z menších větví.
Pak otevřel svou tašku a vyndal z ní tří předměty: svůj skvělý, vyrobený z drahocenného dřeva, luk, šíp, bílý šátek s vyšitým šeříkem.
Postavil se sto kroků od místa, kde uložil květinu. Když měl cíl před očima, poprosil svého učně, aby mu převázal oči bílým šátkem. Učeň vyhověl jeho prosbě.
- Jak často mně vidíš trénovat tento ušlechtilý, prastarý sport, jímž je lukostřelba? – zeptal se Robin.
- Každý den – odvětil učeň. – A vždy se ti podařilo trefit růži z dálky třech set kroků.
S očima převázanými šátkem, Robin postavil se pevně na zemi, namířil růži na jedné z větvi, natáhnul tětivu a vypustil střelu. Střela zasvištěla ve vzduchu, ale ani se nepřiblížila ke stromu a vyhnula se cíli trapně širokým obloukem.
- Trefil jsem se? – zeptal se Robin a sundal šátek z očí.
- Ani ses nepřiblížil – odřekl učeň – Myslel jsem si, že mi předvedeš sílu rozumu a svou schopnost trefit se do cíle.
- Zrovna jsem tě naučil nejdůležitější věc o síle rozumu – řekl Robin. Když po něčím toužíš, soustřeď se jen na jeden cíl. Nikdo se netrefí do cíle, který nevidí.
Při spojování práce manažera s profesí obchodního trenéra, dávám největší pozor na efektivní získávání vědomosti.
Využívám při tom zkušenosti dvou inspiračních historických osobnosti. První to, žijící v dávné době, čínský filozof Konfucius, který je autorem následující věty:
„Co uslyšíš, to zapomeneš.
Co uslyšíš a uvidíš, to máš šanci zapamatovat.
Čeho se sám zúčastníš, to budeš používat.“
Mnoho let po Konfuciovi, koncem minulého století žil badatel a teoretik učení David A. Kolb. Ten stvořil, podle mě, nejefektivnější, model, který je používán v procesu získávání znalosti, nazýván cyklem Kolba.
Je to proces, který vede čtyřmi etapami.
První etapou je zkušenost (pokus, simulace, nebo skutečná činnost). Ve druhé etapě zkušenost, které jsme se zúčastnili, přemýšlíme a vyvedeme z ní závěry.
Třetí etapou je přizpůsobení naších závěrů existujícím teoriím.
Poslední etapa procesu spočívá v plánu činnosti a analýze, jak použít tyto nové znalosti v reálním životě.
Uvedené teorie samé vedou k závěru, že své schopnosti a vědomosti získané na školách a školeních, můžeme zdokonalovat a ověřovat pouze cestou praxe.
Jedině touto cestou totiž získáváme zkušenosti.
A ještě jedná důležitá věc: neměli byste bát porážek a neúspěchů, protože jen díky nim se můžete přiblížit k cíli a své činnosti dále zefektivňovat.
Tato slova dokonale ilustruje historka, jejímž hlavním hrdinou je Thomas Edison. Jednou ho obvinili, že plýtvá veřejnými penězi, když už roky neúspěšně pracuje na něčem, čeho se mu nedaří dosáhnout. Jeden mladý žurnalista řekl mu: „Proč to vlastně děláte? Už několikrát shořela vaše laboratoř, a minimálně několiksetkrát jste utrpěl porážku.“
Edison se klidně podíval na mladíka a odpověděl: „Mládenče, není pravda, že jsem byl několikrát neúspěšný. Prostě jsem objevil několik set způsobů, podle kterých to nefunguje.“
Jen nezkušení cestující v době turbulence podléhají panice.

Zvu vás na serii svých školení: "Jak uspět a prožít i v období ekonomické krize."
Zabezpečte si svou pozvánku ZDE

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára