streda 7. septembra 2011

ZDRAVIE A ÚSPECH

Každý z nás je strojcom svojho šťastia. Budovateľom svojho vlastného osudu a života. Jednoduché pravidlo. Vo veľkej miere závisí od každého z nás, či budeme mať zdravý, dlhý a plnohodnotný život. Dobré a dokonalé zdravie je základnou podmienkou na dosiahnutie tohto ambiciózneho cieľa. Mnohí ľudia pripisujú zdravie a úspech v živote dielu osudu a šťastia. Väčšinou je to len výhovorka a prejav pohodlnosti. Pohodlnosti k potrebných činom a krokom. Nikto za vás nič neurobí. Ak chcete byť zdraví, musíte podľa toho konať a zamerať svoj život. Každý je sám zodpovedný za svoje zdravie ! To je základné a jasné pravidlo. Je to vlastne zákon. Radi presúvame túto zodpovednosť na lekárov a zdravotníctvo. Nie je to správne, zodpovedné ani rozumné konanie. Ak chceme mať zdravý život a pevné a dokonalé zdravie, musíme urobiť všetko, aby to tak bolo. Musíme to urobiť sami a neprenášať túto zodpovednosť na iných. Každý si dokáže vytvoriť svoju vlastnú budúcnosť. Aká bude, záleží v rozhodujúcej miere na nás samých. Dobrá správa je, že to naozaj ide. Mnohí to dokázali a dnes žijú naozaj zdravým, spokojným a úspešným životom. Preto, lebo v určitom momente zobrali zodpovednosť a aktivitu do svojich vlastných rúk. Mali odvahu urobiť správne kroky a zmeniť svoj život. Napriek ťažkostiam, námahe a neistote. Dokázali prekonať pohodlie. Mali pevnú vôľu a disciplínu. Táto aktívna skupina ľudí je stále v menšine. Prevažuje pohodlnosť a nezáujem. Hľadajú sa rýchle a ľahké návody a skratky. Zbytočne. Neexistujú. Keby existovali, Nobelova cena by bola len cenou útechy. Pasívni ľudia sa spoliehajú na šťastie a náhodu. Čakajú, čo bude. Dúfajú, že zdravie a úspech prídu sami. Nie sú ochotní na sebe pracovať. Nie sú ochotný a pripravený vynaložiť čas, energiu a úsilie. A pritom to robia pre seba. Druhá dobrá správa je, že nikdy nie je neskoro. V každom veku a v každom čase má význam začať. Vždy je čas zobrať život do vlastných rúk. Stále je tu vhodná príležitosť budovať svoje zdravie. Nemá význam čakať, kedy príde vhodný čas. Ten je práve teraz. Spravte niečo pre svoje zdravie. Spracované podľa textu MUDr. Michala Šarafína